top of page

Privatumo politika

UAB „RADIJO PULSAS“ (toliau – Įmonė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Bendrovės interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

Duomenų valdytojos – Įmonės, buveinės adresas Respublikos g. 28, LT-35174, Panevėžys el. pašto adresas info@pulsas.lt, telefono numeris: +370 674 7643

1. Bendra informacija apie duomenų tvarkymą

Įmonė informuoja, kad interneto svetainėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens duomenų kategorijos):

  • Asmens kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas).

Aukščiau paminėti surinkti duomenys gali būti naudojami užklausoms atsakyti.

Surinkti duomenys gali būti perduoti tik tais atvėjais, kuomet duomenų perdavimas yra reikalingas pagal numatytus atvėjus:

  • LR teismui, teisėsaugos institucijoms ir/ar valstybinėms institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

2. Informacija apie slapukus

Slapukas – duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė integruoja į naršančio puslapyje asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar įrenginį.

 

Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas abonentas ar faktinis svetainės naudotojas davė sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar naudojimui, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacinė visuomenės paslaugas, kurias užsako abonentas ar faktinis svetainės naudotojas.

 

Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami būdu: jums apsilankius interneto svetainėje pirmą kartą (arba po slapukų ištrynimo) apatinėje ekrano dalyje iššoka informacinis pranešimas apie privatumo politiką ir slapukus – paspausdami mygtuką “Gerai” jūs patvirtinate, kad sutinkate su šia privatumo politika ir slapukais.

 

Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, pastarasis gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą slapukų naudojimui – pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.

3. Subjektų, kurių duomenys renkami teisės:

  • Internetinės svetainės lankytojai turi teisę:

  • Susipažinti su duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

  • Reikalauti koreguoti surinktus duomenis;

  • Reikalauti pašalinti duomenis;

  • Apriboti duomenų tvarkymą;

  • Nesutikti su duomenų numatytu Įmonės tvarkymu;

Bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų apsaugos pareigūnu kontaktais aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat susisiekus su Įmone jums patogiu būdu.

Prašymai dėl teisių įvykdymo Įmonei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti galimybė identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę nustatantį (ir/ar) patvirtinantį dokumentą, ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per kurjerį (ar paštininką), prie prašymo privalo būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą) ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą (ar jo kopiją), jeigu nėra kitų racionalių būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

4. Asmens duomenų saugumo patvirtinimas

Įmonė surinktus asmens duomenis tvarko pagal visus LR teisės aktus reikalaujančius įstatymus. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Įmonė užtikrina tinkamas duomenų apsaugos priemones, skirtas apsaugoti informaciją apie asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, tuo pačiu ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5. Skundų tvarka

Informuojame, kad asmenys turi teisę skųsti Įmonės veiksmus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui pagal teisės aktų nustatytą tvarką, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (ar neveiklumą).

6. Baigiamosios nuostatos

Įmonės internetinėje svetainėje gali būti nuoroda į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Pabrėžiame tai, kad Įmonė nėra atsakinga už kitų internetinių svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo ir slapukų veikimo, ir rinkimo veiksmus. Paspaudę nuorodą mūsų internetinėje svetainėje ir po nukreipimo į kitą internetinę svetainę – rekomenduojame jums susipažinti su kitos internetinės svetainės privatumo politika ir slapukų bei duomenų saugojimo veiksmais ir taisyklėmis.

Dėl visų kilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar slapukais Įmonės internetinėje svetainėje, galite susisiekti:

el. paštas info@pulsas.lt, 

tel. nr. +370 674 76435.

bottom of page